Za podporu děkujeme:

30 LET SPOLU / Reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003069