Přijměte pozvánku na
procházku Broumovem
s nostalgickou vzpomínkou na jeho podobu z přelomu 19. a 20. století

Co vás čeká?

Během procházky se setkáte s pozůstatky architektonické a urbanistické citlivosti budovatelů města z přelomu 19. a 20. století, o jehož rozvoj se zasloužily rodiny Schrollových, Dimterových, Nowotných, Meierových, Pollackových a další. V té době město vzkvétalo především díky bohatství plynoucímu z rozvinutého textilního průmyslu. Původní podoba mnohých vil se nedochovala, stejně jako některé obytné a průmyslové stavby. Některé objekty byly zcela zbořeny, jinde ubral na kráse zub času, nedostatečná péče a nebo necitlivé stavební zásahy. Jen málo budov se dočkalo rekonstrukcí, které jim vrátily jejich půvab. K vilám patřily neodmyslitelně zahrady s altány a oranžeriemi. Zahrady a parky jsou v současnosti většinou veřejně přístupné jako součást městské zeleně. Ačkoli jsou moderně upravovány, své kouzlo si částečně uchovaly dodnes. Přejeme vám na procházce historií s naším průvodcem příjemné zážitky!

S podporou

Projekt Evropské Unie

30 LET SPOLU / Reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003069

Trasu najdete na:
Mapy.cz