6. Hostinec Husarský zámek (Hussarenschloss)

Město Broumov před první světovou válkou a v menší míře před druhou válkou přímo oplývalo hostinci, hotely a kavárnami. Můžeme hovořit doslovně o podnicích tohoto typu na každém rohu. Jedním z nejznámějších hostinců byl Husarský zámek, lokál značné kapacity, která rovněž poskytoval ubytování v patrech nad hostincem. Dobové fotografie ilustrují proměny domu v průběhu času, kdy klasicistní budovu proměnil nejprve historismus, po první světové válce, kdy byl hotel změněn na byty, prošel přestavbou s vlivem funkcionalismu. Další přestavby, spíše nevkusné, následovaly po druhé světové válce, v přízemí je dodnes provozována samoobsluha.

Zpět