3. Lachnerův Dům

Zahradní domek s mansardovou střechou a pavlačí, jenž stával ve svahu pod farním kostelem sv. Petra a Pavla, patřil k nejzajímavějším dřevěným lidovým stavbám na Broumovsku.

Dům se zahradou vlastnil slavný broumovský rod lékárníků Dauschů, kteří na náměstí provozovali lékárnu U Zlatého orla, čp. 100. Vincenz Dauscha (1787—1850) přišel do Broumova jako student klášterního gymnázia. V roce 1810 se oženil s dcerou broumovského lékárníka Amanda Punzeta Magdalénou, od svého tchána lékárnu koupil, a založil tak rodinný podnik.

Lachnerův dům (dům zahradníka) stával v rozlehlé svažité zahradě, ve které se pěstovaly byliny potřebné pro lékárnu. Zahradnictví sousedilo se Střelnicí a navazovalo na park Alejku. Ve 40. letech byl posledním majitelem domku zahradník Lachner. V 50. letech 20. století došlo ke zboření z důvodu stavby nové silnice — dnešní Střelecké ulice. Na místě této cenné stavební památky se v současné době nachází parkoviště.

Zpět