24. Drogerie Školník

Mezi esteticky nejzdařilejší měšťanské domy v Broumově patří někdejší Školníkova drogerie, dnes reprezentační prodejna firmy Z-Trade. Dům je typickou ukázkou historismu, s užitím řady antikizujích prvků, včetně vkusně provedených soch. Budova je cenná především interiérem prodejny v přízemí, která je bohatě dekorována štukovou výzdobou. Štukatérství mělo na Broumovsku bohatou tradici již od dob působení bratranců Soldatiových, kteří realizovali štukovou výzdobu lodi klášterního kostela. Řemeslo na Broumovsku zdomácnělo a zdobné štukové prvky se po celou dobu baroku a klasicismu objevovaly na fasádách měšťanských domů i selských statků, v období empíru, druhého rokoka a později při výstavbě historizujících staveb se štukatéři uplatnili nejen na fasádách, ale také v mnohých interiérech. Školníkova drogerie byla jedním z nejvýraznějších příkladů.

Zpět