23. Hotel Birke

Severovýchodní nároží Mírového náměstí (dříve Ringplatz) tvoří klasicistní objekt, který je jediným z původních a dodnes fungujících broumovských hotelů a hostinců z doby před II. světovou válkou. Na počátku 21. století prošla budova celkovou rekonstrukcí, kterou lze označit za citlivou a respektující její původní ráz. Hotel ve své historii měnil název podle momentálních majitelů nebo provozovatelů, naposledy byl známý pod názvem hotel Birke. Současný hotel Praha sestává ze dvou propojených budov. Zajímavostí je částečně dochované původní podloubí v interiéru restaurace, které dává tušit někdejší podobu náměstí. Prvky související s nejstarší podobou budovy jsou nejhodnotnější a činí jí vzácnou součástí zástavby broumovského náměstí.

Zpět