21. Vila Josefa Edlera von Schrolla

Klasicistní budova byla postavena roku 1853 na objednávku broumovského továrníka Josefa Schrolla a po své dostavbě sloužila jako jeho osobní palác. V roce 1884 zde došlo k výbuchu plynu, což mělo za následek renovaci a přechod k modernějšímu, elektrickému systému osvětlení. Elektrické osvětlení vily bylo napájeno elektřinou z vlastní elektrárny v nedaleké olivětínské továrně.

Ke stavbě také patřila rozlehlá zahrada v parkové úpravě, která volně navazovala na klášterní areál. Jejím centrem se stala prosklená oranžerie s fontánou, další vodotrysk se nacházel v plenéru zahrady, je dochován, ale nefunkční. V současnosti je zahrada veřejným parkem nesoucím od roku 2003 továrníkovo jméno. Ke Schrollovu paláci přiléhaly stáje a dům pro služebnictvo.

Roku 1891 Josef Edler von Schroll zemřel a objekt připadl jeho ženě Eleonoře. Dům a zahradu po své smrti roku 1923 Eleonora odkázala městu Broumovu za účelem přestěhování radnice, která do té doby sídlila na náměstí. V následujících letech, po provedení potřebných úprav, zde byla provozována spořitelna, městský úřad zde začal fungovat až v polovině třicátých let 20. století a má zde své zázemí dodnes.

Zpět