20. Seidlův hostinec

Rodina Seidlových patřila k nevelké české menšině v Broumově a kromě Seidlova hostince provozovala rovněž mechanickou tkalcovnu. Ačkoli to není jisté, tkalcovna byla pravděpodobně umístěna v hospodářské budově za někdejším hostincem, kde v současnosti sídlí firma Elmon. Hostinec byl místem setkávání příslušníků české menšiny, kam byla zvána česká kapela z Náchoda.

Zpět