2. Park Alejka

Park Alejka existuje v Broumově od počátku 19. století a své jméno získal díky jírovcové aleji lemující promenádu jeho horní části. Uprostřed mezi rameny schodiště bývala fontána a naproti schodišti stával pískovcový obelisk, od roku 1905 pomník F. L. Jahna, zakladatele spolku turnerů. Alejka se stala oblíbeným místem procházek a odpočinku, návštěvníkům nabízela klid ve stínu stromů i kouzelný výhled na pohoří Broumovské stěny.

První stromořadí zde bylo vysazeno v letech 1814–1815 a ve svých pamětech ho zmiňuje i spisovatel Alois Jirásek, který zde sedával jako student zdejšího klášterního gymnázia. Na jeho počest byla v Alejce v roce 2010 umístěna okrasná lavička s vrytým autentickým citátem tohoto spisovatele.

Kdysi chlouba města a živé společenské místo začalo po roce 1945 postupně chátrat. Rekonstrukce parku do dnešní podoby probíhala v letech 2007–2010 díky grantu nadace Proměny a finanční podpoře Města Broumova. Touto rekonstrukcí bylo obnoveno kaštanové stromořadí a vytvořeno dětské hřiště ve spodní části parku u Liščího potoka.

Zpět