19. Vila Cölestina Klemta

Klemtova vila byla postavena na přelomu 19. a 20. století v historizujícím slohu. Pravděpodobným stavebníkem a jejím prvním vlastníkem byl Cölestin Klemt, obchodní ředitel firmy Schroll. Po skončení 2. světové války docházelo k postupným dílčím úpravám, které budovu průběžně ochuzovaly o její honosnou fasádu i další nenahraditelné architektonické prvky. Poslední úpravou byla přístavba předimenzovaného schodiště, která završila úplnou změnu původního rázu budovy.

Nejdelší část své historie byla budova majetkem státu. V roce 1938 ji měla krátce ve správě Bytová péče zaměstnanců ministerstva vnitra v Praze, po okupaci Československa byla přidělena úřadu Reichsfiskus (státní pokladna tehdejšího Německa). Následně od roku 1953 vlastnilo dům ministerstvo národní bezpečnosti, které jej využívalo jako sídlo VB. Dnes budova patří Policii ČR.

Zpět