17. Vila Josefa Kaulicha

Vila Kaulich byla postavena na přelomu 19. a 20. století. Jejím jediným dohledaným vlastníkem a pravděpodobným stavebníkem byl Josef Kaulich, prokurista firmy Schroll. Do 2. světové války byla tato vila jednou z dominant Císařské ulice. Další z exkluzivních staveb byla postavena ve vkusné směsici stylů shrnovaných do označení historismus.

V roce 1947 byla přeměněna na okresní soud, který se sem přestěhoval z radnice na náměstí. Přestavba měla za následek odstranění všech dekorativních a historizujících prvků, překrásných vitráží a členité secesní fasády, čímž byla budova znehodnocena. Všechny okrasné prvky byly nahrazeny strohostí socialistické uniformity.

Po zániku okresního soudu v roce 1960 zde byla zřízena učňovská škola, poté prostory obývalo střední obchodní učiliště, a to až do roku 1999.

Dnes má vila Kaulich zcela nesrovnatelný vzhled s původní podobou a je využívána DDM Ulitou-klubem ROK pro volnočasové aktivity broumovské veřejnosti.

Zpět