14. Vila Augusta Schrolla

Schrollova vila čp. 232 je bývalou lesní správou, dnes bytovým domem v majetku soukromníka. Byla postavena v roce 1833 Augustem Schrollem, starším bratrem Josefa Schrolla a synem obchodníka Benedikta Schrolla. August společně s Josefem převzali řízení rodinného podniku roku 1835. August byl tím konzervativnějším z obou bratrů, řídil továrnu a administrativu, zatímco jeho bratr vedl prodej a nákup zboží. Pozdější neshody mezi vlastníky vedly v srpnu 1865 k rozštěpení společnosti. August založil vlastní firmu August Schroll & Co., Josef sám dále vedl firmu svého otce.

Vila se ocitla od roku 1902 až do konce 2. světové války v držení rodiny Bittnerových. Po konfiskaci se stala sídlem broumovského ředitelství Československých státních lesů, státním podnikem, který měl na starosti obhospodařování většiny lesů v majetku státu. Objekt byl nakonec prodán soukromému vlastníkovi po roce 2000.

Zpět