13. Kaiserstrasse - Císařská ulice

Dnešní Masarykova třída, hlavní přístupová cesta do Broumova z polické strany, vystřídala mnoho názvů — Císařská ulice (Kaiserstrasse), Trutnovská (Trautenauerstrasse), Konrad-Henlein-strasse, Fučíkova třída.

Na konci 19. století na ní vyrostlo množství důstojných buržoazních vil patřících zejména rodině Schrollů, které určují její charakteristickou podobu dodnes (poliklinika, Městský úřad Broumov aj.). Některé cenné architektonické elementy z ní ale v průběhu posledních sedmi dekád vymizely.

Například v prostoru Horní brány od roku 1881 stála litinová socha císaře Josefa II., po němž nesla ulice své původní jméno — Císařská ulice. Naproti ní stával kostel sv. Vavřince, který byl roku 1785 zrušen císařským výnosem, prodán a přeměněn na taneční lokál U Hulánů (Zum Ulanen). Později budova sloužila jako obytný dům či kancelář pojišťovny. V roce 1965 byla stavba zbořena, její zasypané podzemí sahající do 15. století se nachází pod dnešním parčíkem.

Dalším dnes již zaniklým objektem byla vila u Horní brány přestavěná členy hasičského sboru a slavnostně předaná veřejnosti roku 1950 jako Hasičský dům. Většina z občanů města si jistě objekt dokáže v paměti ještě vybavit, kvůli porušené statice byl stržen roku 2009 a nahrazen parkovištěm.

Zpět