11. Schrollův park / altán

Honosný Schrollův palác, ke kterému přiléhala rozlehlá zahrada, si v období empíru vyžádal tehdejší symbol luxusu a vysokého postavení, kterým byla oranžérie. Dnešní Schrollův park nadále zachovává původní dispozice, včetně oranžérie, fontány a komponovaných skalisek, ačkoli vzhled a účel využití se již původnímu charakteru značně odcizil. Skleník, jak je dnes objekt nazýván, prošel v nedávné době obnovou konstrukcí. Doslova kontrastem původnímu stylu bylo umístění plastových lamp po celé ploše parku. Ačkoli oranžérie byla původně napojena na systém ústředního vytápění Schrollova paláce a byly v ní pěstovány exotické rostliny a palmy, o obnově tohoto účelu se již neuvažuje, obnovy se nedočkala ani původní kašna v oranžérii. Nad kašnu byla umístěna v roce 2021 novodobá plastika, která má připomínat zničenou bustu Josefa Edler von Schrolla, nejúspěšnějšího průmyslníka Broumovska.

Zpět