1. Café Herzog

Město Broumov bylo stiženo několika vážnými požáry, čehož příčinou se nedochovaly intaktní měšťanské domy z období gotiky, renesance nebo baroku. Budovy na náměstí tvoří směsici slohů a stavebních stylů z druhé poloviny 19. a počátku 20. století s převahou neoklasicismu, historismu a art-deco, najdeme však také příklady pseudo-rokoka a fragmenty renesance. Snad nejpůsobivějším reprezentantem historismu, s náznaky blížící se secese, která se na broumovském náměstí jinak neuplatnila, je honosná budova Herzogovy kavárny.

Objekt byl postaven se záměrem pohostinského zařízení, v přízemí byla vyhlášená cukrárna s pekárnou, v patře kavárna a horní patra sloužila jako hotel. Spolu s velmi zdařilou fasádou domu je pozoruhodný právě interiér kavárny s působivou štukovou výzdobou, doplněnou benátskými zrcadly a obrazy broumovského malíře Adolfa Tinznmanna, které podtrhují historizující charakter domu. Horní patra domu byla přestavěna na kanceláře a někdejší kavárna zůstává dlouhodobě uzavřena bez vhodného využití. Půdní prostory domu byly novodobě upraveny pro výstavní účely.

Zpět