22. Langer-Schrollova vila

Přízemí této vily vzniklo těsně před rokem 1900, později byl objekt dostavěn do dnešní podoby. Budovu vlastnila dcera Josefa Schrolla Johana se svým manželem, advokátem a zemským poslancem JUDr. Eduardem Langerem. Dr. Langer byl významným sběratelem, spisovatelem a badatelem v oblasti historie a etnografie příhraničních oblastí Českého království osídlených převážně německým obyvatelstvem. Jeho knihovna čítala přes 40 000 mnohdy vzácných svazků, další sbírky uměleckých předmětů naplnily dva velké sály běžně přístupné veřejnosti.

Za vilou se táhla podél tehdejší Císařské, dnes Masarykovy třídy, rozlehlá zahrada, jejíž součástí byla i velkolepá oranžerie.

V roce 1936 byla budova přizpůsobena pro Okresní úřad Broumov. V letech 1945—1960 zde fungoval Okresní národní výbor Broumov, později byla upravena pro účely polikliniky, která zde sídlí dodnes.

Tato rozsáhlá stavba je zdobena novobarokními dekorativními fasádami. Před hlavním vchodem se nachází ozdobné schodiště, které se ve spodní části dělí na dvě ramena. K severovýchodní části budovy je připojena dvoupatrová věž. Novobarokní členění zůstalo v objektu zčásti zachováno, ačkoli byly v roce 1979 provedeny menší úpravy interiéru.

Zpět